Комунальне підприємство «Немирівський міський
центр первинної медико-санітарної допомоги»
Немирівської міської ради

 

        Свою діяльність «Немирівський міський центр ПМСД» розпочав 01.08.2017 року як створений рішенням 7(позачергової) сесії 1 скликання Немирівської міської ради від 05.05.2017 року комунальний заклад. Ліцензію на здійснення господарської діяльності з медичної практики заклад отримав 10.08.2017року (наказ МОЗ України № 924).

        Керівництво Немирівським міським ЦПМСД здійснює генеральний директор Чернега Вадим Вікторович.

        Центр створений з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я, що передбачає забезпечення населення Немирівської ОТГ доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою.

       Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» за рішенням 18 сесії 1 скликання Немирівської міської ради від 01 лютого 2018 року, шляхом перетворення Комунального закладу охорони здоров’я «Немирівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» було створене комунальне підприємство, яке є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків Комунального закладу «Немирівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги».

      З 01.07.2021 року  КП «Немирівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Немирівської міської ради обслуговує  28 472  населення ОТГ. Крім жителів м. Немирова, медичною допомогою забезпечується населення 52 сіл: Ковалівка,Чуків, Байраківка, Березівка, Боблів, Бондурівка, Будки, Велика Бушинка, Мала Бушинка, Вовчок, Воробіївка, Гвоздів, Глинянець, Головеньки, Гостинне, Гунька, Данилки, Дубмаслівка, Дубовець, Зарудинці, Зеленянка, Йосипенки, Кароліна, Козаківка, Коровайна, Криківці, Кудлаї, Лука, Мар’янівка, Медвежа, Межигірка, Монастирок, Мухівці, Никифорівці, Нова Миколаївка, Озеро, Олексіївка, Остапківці, Перепеличчя, Подільське, Потоки, Рубань, Сажки, Селевінці, Сокілець, Сорокотяжинці, Сподахи, Стрільчинці, Супрунівка, Шолудьки, Чаульське, Язвинки.

        Адміністративний корпус Немирівського міського ЦПМСД розташований в м.Немирів на вул.Євдокименка, 22. Перший поверх займає керівний склад, адміністративно-управлінський  та допоміжний персонал, інформаційно-статистичний відділ підприємства. Другий  - Немирівська ЛА ЗПСМ (14 лікарів, 24 середніх медичних працівників, молодший та інший персонал). Дві інші лікарські амбулаторії розташовані в с.Ковалівка та с.Чуків.

     Немирівський міський ЦПМСД функціонує і організовує свою роботу згідно затвердженого Статуту.

  Статутними завданнями Немирівського міського ЦПМСД є:

 • медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;
 • забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;
 • організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
 • проведення профілактичних щеплень;
 • планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів
 • диспансеризація населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;
 • консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;
 • взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;
 • організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;
 • забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;
 • упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;
 • проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;
 • направлення на МСЕК осіб зі стійкою втратою працездатності;
 • участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя; • участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;
 • участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством;
 • участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної допомоги прикріпленому та зареєстрованому населенню та шляхів їх вирішення;
 • надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку первинної медичної допомоги;
 •  визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;
 • моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;
 • забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;
 • зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;
 • залучення медичних працівників для надання первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи - підприємці за договорами підряду, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;
 • закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів, обладнання та інвентарю;
 • координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна служба, та правоохоронними органами;
 • надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України, поза гарантованого безкоштовного пакету медичних послуг;
 • надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;
 • надання будь-яких послуг інших суб’єктам господарювання, що надають первинну медичну допомогу.
 • інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.