Відповідно до постанови КМУ від 27 листопада 2019 р. № 1074 для гарантованого забезпечення надання вторинної (спеціалізованої) та госпітального етапу екстреної медичної допомоги відповідно до потреб населення госпітального округу та суміжних госпітальних округів, поступового формування спроможної мережі надавачів медичних послуг визначаються опорні заклади охорони здоров’я на період до трьох років.

 

До опорних закладів охорони здоров’я відносяться

 • комунальні та державні заклади охорони здоров’я, функціональні потужності та об’єм медичної допомоги яких відповідають або можуть бути підвищені для визначення їх багатопрофільною лікарнею інтенсивного лікування першого або другого рівня;
 • інші заклади охорони здоров’я, які надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу і визначаються з урахуванням пріоритетів розвитку сфер охорони здоров’я, затверджених МОЗ.

Перелік опорних закладів визначений на основі відповідної Методики формування мережі робочою групою, яка була сформована МОЗ України за участю представників Національної служби здоров’я України, Міністерства розвитку громад та територій України, представників проекту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я» та обласних державних адміністрацій.

Опорна лікарня має відповідати наступним вимогам :

 • доступність закладів для пацієнтів. Шлях до лікарні у межах не більше 60 хвилин проїзду автомобільним транспортом,
 • безпечність медичної допомоги на основі доказової медицини;
 • своєчасність доступу до медичної допомоги;
 • економічну ефективність, яка полягає у забезпеченні максимально можливої якості медичної допомоги за умови раціонального та ощадливого використання ресурсів;
 • належне робоче навантаження та забезпечення належного рівня безпеки пацієнта;
 • забезпечення надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та госпітального етапу екстреної медичної допомоги в умовах цілодобового стаціонару;
 • обов’язкова наявність відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги;
 • відповідний об’єм надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, що повинен забезпечуватися багатопрофільними лікарнями інтенсивного лікування першого та другого рівня( наказ МОЗ України від 19 жовтня 2018 року № 1881)

Перелік опорних закладів охорони здоров’я затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням МОЗ та може бути переглянутий за результатами виконання програми державних гарантій медичного обслуговування населення.  

«Про затвердження переліку опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах на період до 2023 року».

(Розпорядження  Кабінету Міністрів України від 15 січня № 23-р)

 Вінницька область

 • Комунальне некомерційне підприємство “Бершадська окружна лікарня інтенсивного лікування”
 • Комунальне некомерційне підприємство “Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги”
 • Комунальне некомерційне підприємство “Гайсинська центральна районна лікарня Гайсинської районної ради
 • Комунальне некомерційне підприємство “Жмеринська центральна районна лікарня” Жмеринської районної ради
 • Комунальне підприємство “Калинівська центральна районна лікарня” Калинівської районної ради
 • Комунальне некомерційне підприємство “Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування” Могилів-Подільської міської ради
 • Комунальне підприємство “Козятинська центральна районна лікарня Козятинської районної ради”
 • Комунальне некомерційне підприємство “Тульчинська центральна районна лікарня” Тульчинської районної ради
 • Комунальне некомерційне підприємство “Хмільницька центральна районна лікарня” Хмільницької районної ради
 • Комунальне некомерційне підприємство “Ямпільська центральна районна лікарня” Ямпільської районної ради 

Загальна кількість багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування у госпітальному окрузі визначається з розрахунку загальної кількості населення, яке проживає у госпітальному окрузі:

 • Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування першого рівня повинна забезпечувати надання медичної допомоги не менш як 120 тис. осіб.
 • Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування другого рівня повинна забезпечувати надання медичної допомоги не менш як 200 тис. осіб.

Наказ МОЗ України від 19 жовтня 2018 року № 1881

Об’єм надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, що повинен забезпечуватися багатопрофільними лікарнями інтенсивного лікування першого  та другого рівня

БАГАТОПРОФІЛЬНІ ЛІКАРНІ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ І та ІІ РІВНІВ  (Б Л І Л)

Обов’язкова наявність повноцінного відділення екстреної та невідкладної допомоги:

 1. Відділення повинне розташовуватись на поверсі ЗОЗ, доступному для під’їзду спеціалізованого санітарного транспорт,бути захищеним від несприятливих погодних умов; мати встановлений температурний режим; забезпечувати безперешкодне прийняття двох одиниць спеціалізованого санітарного транспорту;забезпечувати наскрізний проїздспеціалізованого санітарного транспорту із відповідними позначками біля в'їзду та виїзду.
 2. Вхід для пацієнтів, які звертаються самостійно або госпіталізуються у плановому порядку, із забезпеченням умов прийому осіб з інвалідністю.
 3. Вхід в окремий бокс для пацієнтів (постраждалих) з інфекційними захворюваннями та контамінованих осіб.
 4. Мати відповідну зонацію:
 • 1) приймально-сортувальна зона : приміщення для реєстрації, оснащене сучасними засобами зв’язку для з’єднання з необхідними для роботи абонентами; оглядово-сортувальне приміщення; приміщення для очікування пацієнтів та тих, хто їх супроводжує;
 • 2) зона деконтамінації: приміщення для проведення спеціальної медико-санітарної обробки  з метою усунення небезпечних чинників, які можуть становити ризик для здоров'я населення;
 • 3) зона реанімації:  протишокову операційну палату; приміщення для розміщення функціональних ліжок пацієнтів що потребують реанімації та моніторингу вітальних функцій до того, як вони будуть переведені до відділення інтенсивної.
 • 4) до кожного ліжко-місця підводяться: кисень, стиснене повітря для створення вакууму, електроживлення, підключення до локальної комп'ютерної мережі, додаткове освітлення, кнопка виклику медичного персоналу; лікарсько-медсестринський пост з можливістю постійного візуального спостереження за станом пацієнтів для моніторингу стану кожного пацієнта;
 • 5) загальномедична зона: консультативно-оглядові приміщення; кімната для гінекологічного обстеження; кімната для обстеження дітей;
 • 6) маніпуляційний кабінет; кімната для зберігання ліків; кімната для санітарної обробки пацієнтів; кімната для зберігання додаткових медичних виробів; обладнана зона для дітей; інші кабінети (залежно від потужності ЗОЗ);
 1. Відсоток ліжок для перебування пацієнтів у Відділенні (від 5 до 10 відсотків від загального ліжкового фонду ЗОЗ) визначається рішенням керівника ЗОЗ.
 2. У Відділенні облаштовуються ізольовані палати для осіб з неадекватною поведінкою.
 3. Відділення має централізовано забезпечуватися киснем та електричним струмом, у тому числі від автономного генератора.
 4. Відділення повинне мати цілодобовий безперебійний доступ до мережі Інтернет для виконання функцій Відділення.
 5. Відділення повинне мати можливість цілодобового виконання:

1) у самому Відділенні: визначення рівня глюкози; отримання електрокардіограми; проведення ультразвукової діагностики; апаратного моніторингу стану пацієнта біля його ліжка;

2) у ЗОЗ: проведення аналізів у лабораторії експрес-діагностики; рентгенодіагностики; комп’ютерної томографії; ендоскопічного обстеження, в тому числі фіброгастродуоденоскопії, колоноскопії, бронхоскопії; магнітно-резонансної томографії (Відділення ІІ рівня); ангіографії (Відділення ІІ рівня).

БЛІЛ першого рівня забезпечує надання медичної допомоги у стаціонарних умовах за такими лікарськими спеціальностями:

акушерство і гінекологія; анестезіологія; медицина невідкладних станів; неврологія; ортопедія і травматологія; патологічна анатомія; педіатрія; терапія;  трансфузіологія; хірургія.

БЛІЛ першого рівня забезпечує діагностику стану пацієнта за такими лікарськими спеціальностями:

ендоскопія; клінічна лабораторна діагностика, клінічна імунологія, клінічна біохімія; рентгенологія; ультразвукова діагностика.

БЛІЛ другого рівня забезпечує надання медичної допомоги у стаціонарних умовах за такими лікарськими спеціальностями:

акушерство і гінекологія; анестезіологія; гастроентерологія; гематологія;

дитяча хірургія; ендокринологія; інфекційні хвороби; кардіологія; комбустіологія; медицина невідкладних станів; неврологія; нейрохірургія; неонатологія; нефрологія; ортопедія і травматологія; отоларингологія; офтальмологія;патологічна анатомія; педіатрія; проктологія; психіатрія; пульмонологія; ревматологія; судинна хірургія; терапія; трансфузіологія; урологія; хірургічна стоматологія; хірургія.

БЛІЛ другого рівня забезпечує діагностику стану пацієнта за такими лікарськими спеціальностями:

ендоскопія; клінічна лабораторна діагностика, клінічна імунологія, клінічна біохімія; рентгенологія; ультразвукова діагностика; функціональна діагностика.