Права та обов'язки пацієнта (витяг із правил внутрішнього розпорядку)